Still have math questions?

Ask our expert tutors
Arithmetic
Question

8aiz Tulisan : (+) (-) (R) Ram membeli \( 3000 \) ...

8aiz Tulisan : (+) (-) (R) Ram membeli \( 3000 \) unit syer dari Syarikat A dengan harga RM \( 2.00 \) seunit. Syarikat tersebut memberikan dividen \( 5 \% \) kepada pemegang syer pada akhir tahun. Sam menjual semua syer dan mendapat keuntungan RM \( 0.50 \) setiap syer. Hitung jumlah pulangan pelaburannya. A) \( 28 \% \) B) \( 30 \% \) C) \( 35 \% \) D) \( 38 \% \) 

Answer

\(23.75\% \)

Solution
View full explanation on CameraMath App.