¿Todavía tienes preguntas de matemáticas?

Pregunte a nuestros tutores expertos
Algebra
Pregunta

5.3 Solving a Trigonometric Equation In Exercises ...

5.3 Solving a Trigonometric Equation In Exercises 27-32, solve the equation. 

27. \( \sin x = \sqrt { 3 } - \sin x \) 

29. \( 3 \sqrt { 3 } \tan u = 3 \) 

31. \( 3 \csc ^ { 2 } x = 4\) 

Answer

27)

\(\left[ \begin{array} { l c } { Radians:  } & { x = \frac { \pi } { 3 } + 2 \pi n , x = \frac { 2 \pi } { 3 } + 2 \pi n } \\ { Degrees:  } & { x = 60 ^ { \circ } + 360 ^ { \circ } n , x = 120 ^ { \circ } + 360 ^ { \circ } n } \end{array} \right]\) 

29)

\(\left[ \begin{array} { c c } { Radians:  } & { u = \frac { \pi } { 6 } + \pi n } \\ { Degrees:  } & { u = 30 ^ { \circ } + 180 ^ { \circ } n } \end{array} \right]\) 

31)

\(x = \frac { \pi } { 3 } + 2 \pi n , x = \frac { 2 \pi } { 3 } + 2 \pi n , x = \frac { 4 \pi } { 3 } + 2 \pi n , x = \frac { 5 \pi } { 3 } + 2 \pi n\)

(Degrees: \( \quad x = 60 ^ { \circ } + 360 ^ { \circ } n , x = 120 ^ { \circ } + 360 ^ { \circ } n , x = 240 ^ { \circ } + 360 ^ { \circ } n , x = 300 ^ { \circ } + 360 ^ { \circ } n )\) 

 

Solución
View full explanation on CameraMath App.